BİR YILDIZ DALIŞ EĞİTMENİ

Bir Yıldız Dalış Eğitmeni Kursuna Katılım Şartları

  1. Üç yıldız dalıcı ya da Federasyonca onaylanmış eşdeğer bir belgesi olmak,
  2. Üç yıldız dalıcı belgesini aldıktan sonra en az 2 yıl geçmiş olmak,
  3. Üç yıldız dalıcı belgesini aldıktan sonra en az 80 onaylı dalış yapmış olmak ve bunu dalış kayıt defteri ile belgelemek,
  4. Sağlıklı olmak ve donanımlı dalışa sağlık açısından engel bir durumu bulunmadığına ilişkin 6 aydan daha eski tarihli olmamak üzere sağlık raporu almış olmak,
  5. En az lise ve dengi okul bitirmiş olmak,
  6. Affa uğramış olsalar bile zimmet, ihtilas, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanma, dolaylı iflas gibi yüz kızartıcı ya da şeref ve onur kırıcı bir suçtan veya kaçakçılık, devlet sırlarını açığa vurma suçlarından dolayı hükümlü bulunmamak 5 yıl ve daha fazla hapis cezasıyla cezalandırılmamış olmak,
  7. 07 / 01 / 1993 tarihli 21458 sayılı resmi gazetede yayınlanan Genel Müdürlük Amatör Spor Dalları Ceza Yönetmeliğine ve Federasyon Disiplin Yönergesine göre bir defada altı ay ya da son üç yıl içerisinde toplam bir yıl yarışmalardan uzaklaştırma ya da hak yoksunluğu cezası almamış olmakya da bu yönergeye göre belgesi iptal edilmemiş olmak

     

Bir Yıldız Eğitmenin Tanımı, Görev, Yetki ve Sorumlulukları

Federasyona bağlı bir dalış kuruluşundan eğitim almalı ve Federasyonun düzenlediği eğitmen sınavında başarılı olmalıdır. Federasyondan yetki belgesi almış bir dalış kuruluşunda kayıtlı olmak koşulu ile bir yıldız ve iki yıldız dalıcı eğitimlerini vermeye, sınavlarını yapmaya, değerlendirmeye, başarılı olanların bilgi kayıt formlarını imzalamaya yetkilidir. Öğrencilere Federasyon eğitim dizgesine uygun eğitimi en iyi biçimde vermekle yükümlüdür. Havuzda ve denizde 5 metreye kadar tanıtım dalışı yaptırabilir.

newspaper templates - theme rewards