İKİ YILDIZ DALIŞ EĞİTMENİ

İki Yıldız Dalış Eğitmeni Kursuna Katılım Şartları

  1. TSSF / CMAS bir yıldız dalış eğitmeni olmak,
  2. Bir yıldız dalış eğitmeni belgesini aldıktan sonra bir dalış kuruluşunda son bir yıl kayıtlı etkin eğitmen olmak,
  3. Bir yıldız dalış eğitmeni belgesini aldıktan sonra Federasyonun yetkili dalış kuruluşlarında kayıtlı eğitmen olarak en az 50 dalıcı belgesi vermiş olmak ve belge kopyalarını sunabilmek,
  4. Sağlıklı olmak ve donanımlı dalışa sağlık açısından engel bir durumu bulunmadığına ilişkin 6 aydan daha eski tarihli olmamak üzere sağlık raporu almış olmak,
  5. En az lise ve dengi okul bitirmiş olmak,
  6. Affa uğramış olsalar bile zimmet, ihtilas, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanma, dolaylı iflas gibi yüz kızartıcı ya da şeref ve onur kırıcı bir suçtan veya kaçakçılık, devlet sırlarını açığa vurma suçlarından dolayı cezalı bulunmamak 5 yıl ve daha fazla hapis cezasıyla cezalandırılmamış olmak,
  7. 07 / 01 / 1993 tarihli 21458 sayılı resmi gazetede yayınlanan Genel Müdürlük Amatör Spor Dalları Ceza Yönetmeliğine ve Federasyon Disiplin Yönergesine göre bir defada altı ay ya da son üç yıl içerisinde toplam bir yıl yarışmalardan uzaklaştırma ya da hak yoksunluğu cezası almamış olmakya da bu yönergeye göre belgesi iptal edilmemiş olmak

İki Yıldız Eğitmenin Tanımı, Görev, Yetki ve Sorumlulukları

Federasyona bağlı bir dalış kuruluşundan eğitim almalı ve Federasyonun düzenlediği eğitmen sınavında başarılı olmalıdır. Bir yıldız dalış eğitmenin yetkilerine ek olarak, bir dalış kuruluşu kurabilir. Üç yıldız dalıcı eğitimlerini vermeye, sınavlarını yapmaya, değerlendirmeye ve başarılı olanların bilgi kayıt formlarını imzalamaya yetkilidir. Uzman dalıcı eğitmeni eğitimine katılabilir, belge aldıklarında uzman dalıcı eğitimi verebilir. Federasyonca düzenlenen rehber dalıcı eğitimlerinde görev alabilir. Federasyon adına dalış kuruluşlarını denetlemek üzere görevlendirilebilir.

newspaper templates - theme rewards