TSSF-ILS Cankurtaran Kursları

ILS Nedir?

ILS Dünyadaki iki ciddi oluşumun bir araya gelmesi ile oluşmuş ve bu sayede daha geniş bir alana yayılmış olan Uluslararası bir federasyondur.
TSSF/ILS standartlarında yetiştirilen cankurtaranlar su becerilerinin yanında Temel İlk Yardım becerileri ile donatılarak acil müdahale yöntemlerini bilinçli bir şekilde uygulayabilir hale getirilmişlerdir. Geçmişte kazalara yapılan yanlış müdahale sonucu ortaya çıkan ölüm ve sakatlık oranlarında, bir buçuk yıllık kısa bir süreçte ciddi azalmalar gözlenmiştir. Bu TSSF/ILS anlayışının, eğitim kalitesinin ve donanımlı eğitmenlerinin büyük bir kazanımıdır.

Ülkemizde Uygulanan cankurtaran eğitimlerinin hedefi;

Deniz, göl, yapay ve doğal tüm iç sularda, kıyılarda, havuzlarda ve bu faaliyetlere birleşik olarak gerekli durumlarda, karada da gerçekleştirilebilecek su üstü ve sualtı arama kurtarma çalışmaları ile bu çalışmalar kapsamında kullanılacak cankurtarma ve ilkyardım tekniğinin, eğitiminin, çalışma ve uygulamalarının, kullanılacak yardımcı araç ve gereçlerin, sporcuların yetiştirilmesinin, çalışma yapılan yerlerde güvenliğin sağlanmasına ilişkin standartların belirlenmesi. Cankurtaranlık,büyük kişisel özveri,uzmanlık becerisi ve sorumluluk gerektirmektedir. Bu nedenle TSSF; Cankurtaran eğitimini yetkili olduğu tüm faaliyetleri içerisinde en önemli konulardan biri olarak ilan etmiştir.

CANKURTARAN BULUNDURMA ZORUNLULUĞU

Uluslar arası Mavi Bayrak Kriterleri’ne göre 2000 yılından itibaren Mavi Bayrak ödüllü plajlara getirilen cankurtaran bulundurulması zorunluluğu, cankurtaran eğitimi alanındaki hareketliliği de artırıyor. Birkaç yıl öncesine kadar yok denecek kadar az olan lisanslı cankurtaran sayısının artırılması konusunda “Cankurtarma Yönetmeliği” uluslar arası standartlara uyum çerçevesinde, cankurtaranlık konusunda bazı düzenlemeler getirdi ve “Turizm Bakanlığı Tesisler Yönetmeliği” havuz ve plajı olan otel ve diğer türizm işletmelerine cankurtaran bulundurmayı zorunlu hale getirdi.

Merkezimiz, bulundukları il farketmeksizin, lisanslı cankurtaranlara ihtiyacı olan tüm tesis ve işletmelere kendi bünyelerinde TSSF/ILS standartlarında cankurtaran eğitimi ve hizmeti vermektedir. Merkezimiz bünyesinde açılan cankurtaran kurslarını ise, web sayfamızın “güncel aktivitelerimiz ve kurslarımız” bölümünden takip edebilirsiniz.

newspaper templates - theme rewards